Untitled Document
Home ô±
 
       
ǰҰũʸ ý M/F
 
 
 
ǰ
 
/ Ư ¡
 
MS7000 MK
 
ũʸ, Ȯ μ
 
ʸ Ÿ : 16/35mm, Microfiche, Jacket, A/P card, cartridge (M-Type, C-clip)
: 7.5X, 9 ~16X, 13~27 X, 20~50X
ũ : 300 x 440mm
Ʈ ӵ : 34 / (A4)
ػ : ִ 800dpi
ĵ ӵ : 5 / 400dpi
 
 
 
 
ǰ
 
/ Ư ¡
 
MS6000 MK
 
ũʸ, Ȯ μ
 
ʸ Ÿ : 16/35mm, Microfiche, Jacket, A/P card, cartridge (M-Type, C-clip)
: 7.5x, 9 ~16x, 13~27 x, 23~50x
ũ : 300mm
Ʈ ӵ : 34 / (A4)
ػ : ִ 800dpi
ĵ ӵ : 6.5 / 400dpi
 
 
 
 
ǰ
 
/ Ư ¡
 
Uscan Plus
 
16/35mm roll ũʸ ̹ ȯϴ ǰ ũʸ ij
ũʸ, Ȯ μ
 
ػ : 100~600dpi
: 7x ~ 96x
ʸ Ÿ : Microfiche, jacket
: JPEG,JPEG2, PDF (multi), TIFF (multi), BMP
 
 
 
Untitled Document

()굹Ƽ ּ : ȭ 3 82 (,2) TEL : 02-325-1225 FAX : 070-8220-5415

ڵϹȣ : 105-87-58128

Copyright (c) 2011by Sandolbmt. All right reserved.